ARNO - PROTEIN & FAT N.V.

Arno staat enerzijds in voor de ophaling van dierlijk afval categorie 3 afkomstig van slachthuizen, uitsnijderijen en beenhouwerijen.
 
Dierlijk afval categorie 3
(niet voor menselijke consumptie):
dit zijn dierlijke bijproducten die geen ernstig gevaar opleveren voor de verspreiding van op mens of dier overdraagbare ziektes.
 
Bij het opgehaalde categorie 3 materiaal wordt er een onderscheid gemaakt tussen mengmateriaal en uitsluitend varkensmateriaal. Het mengmateriaal wordt aangeleverd bij ons collega bedrijf Belgras. Het pure varkensmateriaal wordt verwerkt door Fapro.

Uiteraard voldoen al onze ophalingen en transporten aan de hoge kwaliteitsnormen van de GMP-wetgeving.   Onze voertuigen zijn uitgerust met een bord waarop duidelijk de betreffende categorie wordt aangegeven.
 
Het is onze bedoeling de voedselveiligheid en de hygiëne te waarborgen van al onze producten, en tevens een perfecte traceerbaarheid te garanderen.   De opgehaalde goederen zijn steeds vergezeld van een handelsdocument of een traceerborderel. 
Onze chauffeurs worden goed opgeleid zodat ze over een degelijke kennis beschikken inzake
kwaliteit, veiligheid en hygiëne.  Na iedere lossing worden onze wagens gereinigd, gewassen en ontsmet.
 
Anderzijds verzorgt Arno ook het transport van de eindproducten (gesmolten vetten, vleesbeendermeel) van Fapro, alsook transporten voor rekening van derden.
 
Voor al deze transporten van dierlijk afval tot eindproducten beschikken wij over 13 vaste vrachtwagens, 9 trekkers, 14 kipperopleggers en 3 citernes.